Liên hệ qua email:
gesinvietnam@gmail.com


Liên hệ qua Điện thoại:
(+84)(255)390.0230


Trực tiếp tại Công ty:
Số 10, Đại lộ Hữu Nghi, KCN Việt Nam – Singapore, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam